Център за лазерна епилация Борекс

Абонамент за новини

Съгласявам се подадените лични данни да бъдат обработени за целите на маркетинга на Борекс
Ако желаете да получавате по e-mail нашите актуални новини и промоции, можете да се абонирате.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

Защитата на личните данни на физическите лица е особено важен приоритет за „БОРЕКС-3“ ООД и политика ни е съобразена изцяло с Регламент (ЕС)2016/679 („Регламента“). Използването на интернет сайта на „БОРЕКС-3“ ООД  - www.borex-medical.com е възможно без подаване на лични данни. Ако даден потребител иска да използва специални услуги чрез сайта ни (запитване, връзки към социални мрежи, гледане на видеоклипове), може да е необходимо обработването на лични данни. Ако обработката на лични данни е необходимо и няма правно основание за такава обработка, ние искаме съгласието на потребителя предварително и обявяваме настоящата политика за тяхната защита.

Обработката на личните данни, като например име, адрес, електронен адрес или телефонен номер, винаги е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и е в съответствие със специфичните за отделните държави разпоредби за защита на данните. С тази декларация за защита на личните данните искаме да Ви информираме за обхвата и целта на данните, които събираме, използваме и обработваме. Потребителите са информирани, чрез тази декларация, за защита на личните им данни и за правата, които те имат, съгласно Регламента.

„БОРЕКС-3“ ООДе изпълнил множество технически и организационни мерки, за да осигури пълната защита на личните данни на физическите лица, получавани и обработвани чрез нашия сайт.

1. Определения

Декларацията за защита на данните на „БОРЕКС-3“ ООД се основава на терминологията, използвана в Общия регламент за защита на данните (GDPR). Декларацията за защита на данните трябва да бъде разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.

В тази декларация за защита на данните използваме следните термини:

1.1. Лични данни

Лични данни - всяка информация, която може да бъде използвана за идентификация физическо лице ("потребител"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез посочване на данни като име, данни за местоположението, онлайн идентификатор и други.

1.2. Субект на данните/ Потребител

Субект на данните ("потребител") е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват от нас при условията на Регламента.

1.3. Обработка

Обработка, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.

1.4. Ограничаване на обработката

Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка в бъдеще.

1.5. Профилиране

Профилиране - всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни.

1.6. Контролен орган / администратор

Контролиращият орган или администраторът, отговарящ за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка се определят от правната рамка на ЕС.

1.7. Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на ЕС, не се считат за трета страна; обработването на тези данни е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

1.8. Трето лице

Третата страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратора, преработвателя и лицата, които под прякото право на администратора или преработвателя имат право да обработват лични данни.

1.9. Съгласие

Съгласието на потребителя е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочва, чрез изявление или чрез ясни положителни действия и дава съгласие за обработка на лични му данни.

2. Име и адрес

„БОРЕКС-3“ ООД

Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уебсайт: https://www.borex-medical.com

 

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“  15, тел.: 02 940 20 46 факс: 02 940 36 40; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. : Уеб сайт: www.cpdp.bg.

3. “Бисквитки

Интернет страницата на www.borex-medical.com използва "бисквитки". "Бисквитките" са текстови файлове, които се съхраняват в устройството на потребителя.

Чрез използването на "бисквитки", „БОРЕКС-3“ ООД може да предостави на потребителите на този сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на "бисквитките".

С помощта на "бисквитките", информацията на нашия сайт може да бъде оптимизирана с според поведението и желанието на потребителя. "Бисквитките" ни позволяват да разпознаваме нашите потребители. Целта на това разпознаване е да улесним потребителите да използват нашия сайта ни.

Потребителя може по всяко време да забрани използването на "бисквитки" чрез съответната настройка на използвания интернет браузър. Вече запазените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или от други софтуерни приложения, използвани за посещение на сайта ни. Това е възможно при всички браузъри и приложения. Ако обектът на данните деактивира настройката на използване и запис на "бисквитките" в използвания своя браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

4. Събиране на общи данни и информация

Сайтът на „БОРЕКС-3“ ООД събира общи данни и информация, при неговото посещение. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра, собственост на „Суперхостинг.БГ“ ООД, които стриктно спазват Регламента за защита на личните данни. Информация за това можете да намерите на https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#gdpr. Събраните могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра,(2) операционната система, използвана от системата за достъп,(3) сайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часа на достъп до интернет страницата,(6) IP адрес,(7) доставчика на интернет услуги,(8) всякакви другaинформация, която може да бъде използвана в случай на кибер атака сайта ни.

При използването на тези общи данни и информация, „БОРЕКС-3“ ООД не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) създаваме правилното съдържанието на сайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия сайт, (3) да осигурим качествен достъп до информацията, (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер атака.

Ето защо, „БОРЕКС-3“ ООД анализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел да повиши защитата на данните и тяхната сигурност, и да гарантира оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва. Анонимните данни в регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителя.

5. Възможност за контакт чрез сайта

Сайтът на „БОРЕКС-3“ ООД съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нас, както и директна комуникация, която включва и подаване на директна информация по електронна поща, посредством формуляр в сайта. Ако даден потребител  се свърже с „БОРЕКС-3“ ООД директно чрез електронна поща или чрез формуляра за контакт, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от потребителя, се обработват и съхраняват с цел връзка с него. Тези лични данни не се предоставят на трети страни.

6. Изтриване и блокиране на лични данни

„БОРЕКС-3“ ООДобработва и съхранява личните данни на потребителя само за периода, необходим за постигане на целта, или за период, предвиден в Регламента.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

7. Права на потребителите

7.1. Право на потвърждение

Всеки потребител има право да получи от потвърждение дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с нас.

7.2. Право на достъп

Всеки потребител има право да получи информация за своите лични данни, съхранявани по всяко време, както и копие от тази информация. Освен това, според Регламента потребителя има право да поиска достъп и информираност относно:

- целите на обработката;

- категориите на съответните лични данни;

- получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;

- когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни;

- правото да се поиска поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни;

- правото да се подаде жалба в надзорен орган;

- наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в чл. 22, параграфи 1 и 4 от Регламента, както и предвидените последствия при такава обработка.

Потребителя има право да получи информация за това дали личните му данни се предават на трета държава или на международна организация. Когато случаят е такъв, потребителя има право да бъде информиран за предприетите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето.

Ако даден потребител желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може по всяко време да се свърже с нас.

7.3. Право на поправка

Всеки потребител има право да поиска, без неоснователно забавяне, поправка неточностите в лични му данни. Като се вземат предвид целите на обработката, потребителя има право да има попълнени непълни лични данни, чрез предоставяне на допълнително изявление за това.

Ако потребителя желае да упражни това право на поправка, той или тя може по всяко време да се свърже с нас.

7.4. Право на изтриване

Всеки потребител има право да поиска изтриване на лични му данни, без забавяне и ние сме задължени да ги изтрием без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания:

- личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;

- потребителя оттегля съгласието, на което се основава обработката на личните му данни, съгласно чл. 6, параграф 1а или чл. 9, параграф 2а от Регламента, и когато няма друга правна причина за продължаване на обработка им;

- потребителя възразява срещу обработването, съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламента и няма законосъобразни основания за обработката им или потребителя възразява срещу обработката им, съгласно чл. 21, параграф 2 от Регламента;

- личните данни са били незаконно обработени;

- личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги, посочени в чл. 8, параграф 1 от Регламента;

Ако една от посочените по-горе причини се отнася и потребителя желае да поиска изтриването на личните данни, съхранени от „БОРЕКС-3“ ООД, той или тя може по всяко време да се свърже с нас. Служител на „БОРЕКС-3“ ООД незабавно ще се увери, че заявката за изтриване е спазена незабавно.

Когато администраторът е направил личните данни публични, то е длъжен, съгласно чл. 17, параграф 1 да заличи личните данни предоставени на трети лица, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира другите администратори, обработващи личните данни, които потребителя е поискал от да бъдат изтрити. Служителите на „БОРЕКС-3“ ООД ще организират необходимите действия за всеки отделен случаи.

7.5.Право на ограничаване на обработкана лични данни

Всеки потребителима правода поиска ограничениена обработкатана личните му данни, когато се прилага едно от следните:

-точността на личните данни се оспорва от потребителя, като седава възможност на администратора да провери точността им;

-обработката е незаконна и данните на потребителясе противопоставят на правилатаза изтриването ими вместо това иска ограничаване на тяхното използване;

-вече не е необходимо да се обработват личните данни, но те се изискват за установяване, упражняване или защита на правни искове;

- потребителявъзразявасрещу обработката на личните му данни, съгласно чл.21, параграф 1 от Регламента.

Ако едно от горепосочените условия е налицеи потребителяпоиска ограничаване на обработката на лични му данни, съхранени от „БОРЕКС-3“ ООД, той или тя може по всяко време да се свърже с нас. Служителят на „БОРЕКС-3“ ООД ще ограничина обработкатаим.

7.6.Право на преносимост на данни

Всеки потребителима правода получава личните си данни, които санибили предоставени, в структуриранелектронен формат. Потребителяиматправо да прредоставятези данни на друг администратор, при условие че обработката се основава на чл.6, параграф  1а, чл.9, параграф 2аот Регламентаили на договор,съгласно чл.6, параграф 1бот Регламента.

Освен това при упражняването правотона преносимост на данни съгласно чл.20, параграф 1 от Регламента, потребителяима право да предоставя лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимосъобразено с Регламента.

За да се установи правото на преносимост на данните, Потребителяможе по всяко време да се с нас.

7.7.Право на възражение

Всеки потребителима правода възрази по всяко време с обработкатана лични данни, които се отнасят до негона основание чл,6, параграф 1 от Регламента.

„БОРЕКС-3“ ООДняма да обработва лични данни в случай на възражение, освен ако нямаме основателни причини за обработкатаим, които надвишават интересите, правата и свободите на потребителяили за установяването, упражняването или защитата на законни действия.

Ако „БОРЕКС-3“ ООД обработва личниданни за целите на директенмаркетинг, потребителяима право да възрази по всяко време за тяхната обработка за тази цел. Това се отнася до профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако потребителяне желаеда се обработват данните му зацели на директенмаркетинг, ние сме длъжни да се съобразим с това заявление.

7.8.Автоматизирано вземане на решение,профилиране

Всеки потребителима правода откаже автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици по отношение на него или подобно съществено въздействие върху него, доколкото решението не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между нас и потребителя.

7.9.Право на отказ

Всеки потребителима правода оттегли своето съгласие за обработкана личните му данни по всяко време.

Ако потребителяжелае да оттегли съгласиетоси, той или тя може по всяко време да се свърже с нас.

8. Разпоредби за защита на данните, относно използването на Google Анализ в нашия сайт

В нашия сайт сме интегрирали скрипт на Google Анализ. Целта на този инструмент е да събира и анализа данни за поведението на посетителите на уеб сайта: кои страници са били посетени, колко често и за каква продължителност е била разглеждана дадена подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайта и евентуално за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Google Анализ е собственост на Google Inc., 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

За уеб анализите чрез Google Анализ ние използваме "_gat. _anonymizeIp". С помощта на това приложение IP адресът на интернет доставчика на потребителя се съкращава от Google и се анонимира.

Целта на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на сайта ни и да предоставя онлайн отчети.

Google Анализ поставя „бисквитка“ в устройството на потребителя, посетил нашия уеб сайт. Дефиницията на "бисквитките" е обяснена по-горе. С помощта на "бисквитката" Google може да анализира използването на сайта ни. При всяко посещение, на всяка една от страниците в сайта ни, на които е интегриран проследяващия код на Google Анализ, интернет браузърът на потребителското устройство ще изпраща данни до Google Анализ. По време на този процес Google получава лична информация за потребителя, като IP адрес и локация.

„Бисквитката“ се използва за съхраняване на информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия сайт. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адрес ще бъдат предоставени на Google. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ и компанията може да предаде тези лични данни на трети страни.

Потребителя може забрани използването на "бисквитки" от сайта ни по всяко време, чрез съответната настройка на използвания браузър и по този начин да откаже окончателно съхраняването на информация от "бисквитките". Такава настройка на всеки браузър ще попречи на Google Анализ да запише "бисквитка" в потребителското устройство. В допълнение, "бисквитките", които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време от настройките на уеб браузъра и/или приложението на потребителя, с което е посетил сайта ни.

Потребителя има право да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ, свързани с използването на този сайт, както и обработката на тези данни от Google. За тази цел потребителя трябва да изтегли добавка на браузъра от https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutи да я инсталира. Чрез JavaScript тази добавка ще забрани на Google Анализ, да предостави данните и информацията за посещението и поведението на Google. Инсталирането на добавката в браузъра се счита за възражение за обработка на лични данни. Ако устройството на потребителя бъде преинсталирано, ще трябва отново да се инсталира тази добавка за забрана на изпращане на информация до Google Анализ. Ако добавката на браузъра бъде деинсталирана от потребителя е възможно да се наложи нова инсталация и активиране на добавката за браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Информацията, която събира Google Анализ, нейната обработка и съхранение е описано подробно на https://www.google.com/analytics.

9. Разпоредби за защита на данните,относно използването на Facebook

На нашия сайт имаме препратки към социалната мрежаFacebook.

Социалната мрежа е място за онлайнсрещи в интернет, онлайн общност, където сепозволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит,или да даде възможност на потребителитеда предоставятлична или бизнес информация. Facebook позволява на потребителите да създаватпрофили, да качват снимки и да осъществяват контакти по между си.

Facebook есобственост наFacebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако потребителя живее извън Съединените щати или Канада, администратор на личните данние Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, в Ирландия.

Възможно е на всяка страница на сайта ни да има връзка към профила ни въвFacebook и/или инсталирани приставки наFacebook.Възможно е устройството, от което потребителя посещава нашия сайт да го покани да инсталира допълнителна настройка и/или мобилното приложение наFacebook. Преглед на всички възможни приставки наFacebook може да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins. По време на тази процедура Facebook е уведомен за това, коя подстраница на нашия сайт посетена от потребителя.

Ако потребителяе влязъл едновременно и във Facebook, то Facebook открива това и събира информация, която се асоциира с потребителския профил на потребителя в социалната мрежа. Ако потребителякликне върху някойот линковете/бутоните на Facebook, интегрирани в нашия сайт, социалната мрежа запазва тази информация, която асоциира с личния потребителски профил там.

Facebook винаги получава информация за посещениетона нашия сайт, когато потребителя е логнат в системата на социалната мрежа, независимо от това дали потребителя щекликне върху някоя от връзките отFacebook в нашия сайт или не. Ако не желае подобнопредаване на информация къмFacebook, е желателно потребителя да излезе от своя акаунт в социалната мрежа, преди посещение на нашия сайт.

Ръководството за защита на личните данниот Facebook е публикувано на https://facebook.com/about/privacy, където е предоставена информация за събирането, обработката и използването на личнитеданни от социалната мрежа. Освен това се обяснява какви са възможнитенастройки, коитоFacebook предлага, за да защити поверителността на личните данни на потребителя. Описани саразлични опции за конфигуриране, които забраняватпредаването на данни къмFacebook.

10. Разпоредби за защита на данните,относно прилагането и използването на Google+

В нашия сайт смеинтегриралибутон на социалната мрежа Google+.Социалната мрежа е място за срещи в интернет - онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит,или да даде възможност запредоставяне налична или бизнес информация. Google+ позволява на потребителите създаването на потребителски профили, качват снимки и да осъществяват контакт помежду си.

Google+ е собственост на Google Inc., 1600 Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При посещението на нашия сайт, интегрираниябутон на Google+ се изтегля и визуализира автоматично от устройството на потребителя. По време на тази процедура Google е уведомен за това, коя конкретна подстраница на сайта ни е била посетена от потребителя. Подробна информация за Google+ можете да намерите на https://developers.google.com/+/.

Ако потребителя е влязълв Google+при посещение на сайта ни, Google разпознавапотребителския акаунт и получава информация за времетраенето и кои конкретни страници са посетени от потребителя. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я асоциирасъс съответния потребителски профил в Google+.

Ако потребителя кликне върху бутона, интегриран в нашия уебсайт и по този начин даде препоръка за Google+ 1, Google асоцииратази информация с личния потребителски акаунт в Google+ и съхранява лични данни. Google съхранява препоръката на лицето, обозначил с Google+ 1една или повече страници от нашия сайт, като прави тази препоръка обществено достъпна в съответствие с условията, приети от потребителя при регистрация в социалната мрежа.Впоследствие препоръките сGoogle+ 1, заедно с други лични данни(името на профила в Google+иснимкана профила)се съхранявати обработват ив други услуги на Google:от търсещатамашина,резултатите от търсачката на Google, профила в Google на потребителя. Google също може да свърже посещението на този сайт с други лични данни, съхранени в Googleизаписва тази лична информация с цел подобряване или оптимизиране на различните услуги на Google.

Ако потребителяне желае да предоставя тезиданни на Google, той може да предотврати това, като излезе от профила си в Google+, преди да посети нашия сайт.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google можете да намерите наhttps://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.Още референции от Google за бутона Google+ 1 можете на намерите наhttps://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

11. Разпоредби за защита на данните,относно прилагането и използването на Twitter

На нашия уеб сайт имаме връзки и бутони към и отTwitter. Twitter е многоезична,публично достъпнаимикроблогова услуга, къдетопотребителите могат да публикуват и разпространяват така наречените "tweets", напр. кратки съобщения, които са ограничени до 280 знака. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително тези, които не са влезли в Twitter. Публикациитесе показват и на т.нар.последователи на съответния потребител. Последователи са други потребители на Twitter, които следват tweets на потребителите. Освен това, Twitter позволява употребата hashtags, връзки или retweets.

Twitter е собственост на Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, CA 94103, САЩ.

На всяка страница на нашия сайт има интегриран бутон на Twitter. Допълнителна информация за тях можете да намерите на  https://about.twitter.com/de/resources/buttons. При употребата на бутоните,Twitter получава информация, на коя подстраница на нашия сайт е употребен той. Целта на бутоните е бързо споделяне на информация в социалната мрежа и да се увеличи броя на посетителите ни, чрез споделяне на съдържание.

Ако потребителяе влязъл едновременно в Twitter, то Twitter отчита времетраенето и посещенията на всяка страница от нашия сайт и асоциира това поведение с потребителския акаунт в социалната мрежа. Тази информация се събира, независимо дали потребителя е кликнал върху някой от бутоните на социалната мрежа в нашия сайт или не.

Приложимите разпоредби за защита на данните на Twitter са публикувани наhttps://twitter.com/privacy?lang=en.

12. Разпоредби за защита на данните, относно приложението и използването на YouTube

На нашия уеб сайт имаме връзки и/или видеа, изтеглящи се директно в съдържанието на една или повече подстраници в сайта ни, директно отYouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява безплатно публикуване и преглеждане на видеоклипове. YouTube позволява публикуване навсякакъв видвидеоклипове, както идостъп до целифилми,  телевизионни предавания, музикални видеоклиповеи видеоклипове, създадени от потребителите чрез интернет портала.

YouTube есобственост наYouTube LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩие дъщерно дружество на Google Inc.

Възможно е при посещение на една или повече страници на сайта ни, автоматично да бъдат изтеглени и визуализрани, предварително зададени видеоклипове от портала. Допълнителна информация за YouTube може да намерите наhttps://www.youtube.com/yt/about/en/. По време изтегляне на видео съдържание,YouTube и Google получават информация, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от потребителя.

Ако потребителяе влязъл в YouTube, то YouTube разпознавапотребителския акаунт и получава информация за времетраенето и кои конкретни страници са посетени от потребителя. Тази информация се събира от YouTube и Google я асоциирасъс съответния потребителски профил в YouTube.

YouTube и Google ще получат информация, че потребителяе посетил сайта ни, само ако той е логнат в YouTube; това става независимо от това дали потребителя ще кликневърху връзка към или видеоклип в YouTube или не. Ако такова предаване на информация към YouTube и Google не е желано от потребителя, това може да бъде предотвратено след като потребителя излезе от профила си във видео портала, преди да посети нашия сайт.

Разпоредбите на YouTube за защита на данните, може да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

13. Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и употребата на Instagram

Интегрирали сме компоненти и линкове услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа, която позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива в други социални мрежи.

Instagram е собственост на Instagram LLC, 1 Hacker Way 14, Menlo Park, Калифорния, САЩ.

При посещение която и да е от страниците на сайта ни, интернет сайт, има интегриран компонент Instagram,  който може да изпрати информация на социалната мрежа за потребителското поведение на някоя от страниците на сайта ни и/или да получите покана за инсталиране на компонент или мобилни приложение на социалната мрежа.

Ако потребителяе влязъл едновременно в Instagram, то Instagram отчита времетраенето и посещенията на всяка страница от нашия сайт и асоциира това поведение с потребителския акаунт в социалната мрежа. Тази информация се събира, независимо дали потребителя е кликнал върху някой от бутоните на социалната мрежа в нашия сайт или не.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram можете да намерите на https://help.instagram.com/155833707900388и https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

14. Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и използването на Pinterest

На този сайт има интегрирани компоненти на Pinterest Inc. Pinterest е социална мрежа - място за срещи, онлайн общност, която позволява на потребителите да общуват и взаимодействат помежду си във виртуално пространство. Социалната мрежа може да послужи като платформа за обмен на мнения и опит или да позволи на интернет общността да предоставя лична или фирмена информация. Pinterest дава възможност на потребителите на социалната мрежа да публикуват колекции от картини и отделни снимки, както и описания върху виртуални пинбордове (т.нар. Щифтове), които могат да бъдат споделени от други потребители (т.нар. коментира.

Pinterest е собственост на Pinterest Inc., ул. Brann 808, Сан Франциско, CA 94103, САЩ.

При посещение на сайта ни, всяка подстраница на която е интегриран компонент Pinterest (Pinterest plug-in), интернет браузърът на устройството на  потребителя, може да изпрати изрична покана за инсталиране на компонент или мобилното приложение на социалната мрежа. Допълнителна информация за Pinterest можете да намерите на адрес https://pinterest.com. Pinterest получава информация за това, коя конкретна подстраница е посетена от потребителя.

Ако потребителя е логнат в  Pinterest,  то Pinterest проследява разглеждането на всяка подстраница на нашия сайт и асоциира тази информация с потребителския профил в социалната мрежа.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Pinterest, което е достъпно на https://about.pinterest.com/privacy-policy, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Pinterest.

15. Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и използването на LinkedIn

В нашия сайт имаме настройки и линкове от и към LinkedIn. LinkedIn е уеб базирана социална мрежа, която позволява на потребителите със съществуващи бизнес контакти да се свързват и да създават нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани в повече от 200 страни използват LinkedIn. По този начин, LinkedIn в момента е най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните уеб сайтове в света.

LinkedIn е собственост на LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. За въпроси, свързани със защитата на личните данни за граждани на Европейския съюз отговаря с Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, в Ирландия.

При последване на хипер връзка на страница, на която има линк към LinkedIn, браузърът на устройството на потребителя може автоматично изтегли съответни настройки и добавки на на LinkedIn и/или покана за инсталиране на мобилното приложение на социалната мрежа. Допълнителна информация за всички възможни добавки на  LinkedIn може да намерите на https://developer.linkedin.com/plugins.  По време на този/тези процеси LinkedIn  добива информация, точно от коя подстраница е изтеглена съответна добавка, при наличието на такава настройка на посетената страница на сайта ни.

АКо потребителя е логнат в потребителския си акаунт в LinkedIn, то LinkedIn проследява потребителското поведение като времетраене на посещението и точно кои страници от сайта ни са посетени. Тази информация се събира чрез добавките на LinkedIn и се асоциира със съответния профил в LinkedIn на потребителя. Ако потребителя кликне върху един от бутоните на LinkedIn, интегрирани на нашия сайт, LinkedIn записва тази информация в профила на потребителя.

LinkedIn получава информация за посещенията и времетраенето на нашия сайт, независимо дали потребителя ще последва връзките към социалната мрежа в нашия сайт или не, ако той е логнат в системата на социалната мрежа. Ако потребителя не желае да се предава такъв тип информация към социалната мрежа, той трябва да излезе от акаунта си там, преди да посети нашия сайт.

LinkedIn дава възможност за управление на известията. https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls потребителя има възможността да се откаже от имейл съобщения, SMS съобщения и насочени реклами, както и възможността да управлява настройките на рекламите. LinkedIn също използва Eire, Google Анализ, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame. Настройката на такива "бисквитки" може да бъде отказана с насоките, публикувани на https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Приложимата политика за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Политика за използване на"бисквитки" на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

16. Правно основание за обработкана лични данни

Чл.6, параграф 1бот Регламентаслужи като правно основание за обработка на лични данни, получавайкисъгласиеот потребителяза конкретна цел на обработкана личните му данни. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са необходими за доставката на стоки или за предоставяне на услуги, обработката е въз основа на чл,6, параграф 1аот Регламента. Същото се отнася и за обработка, която са необходимаза извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Правното основание, според което се изисква обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни операции, обработкатаналичните данни се основава на чл. 6, параграф 1бот Регламента. В редки случаи,обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на потребителяили на друго физическо лице. Обработка на лични данни може да се основа на чл.6, параграф 1 бот Регламента.Това правно основание се използва за обработка, в случаите, в които основанието за обработка не попада в обхватананито едно от посочените по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законнитениинтереси или на трета страна, освен ако такива не сапренебрегнати от основните права и свободи на потребителя.

17.Оправданите интереси, преследвани от администратора или от трета страна

Когато обработването на лични данни се основава на чл.6, параграф 1, Регламента езаконният подход, според който обработваме лични данни, за да можем да предоставяме качествени услугив полза на благосъстоянието на настоящи и бъдещи клиенти.

18. Период, за който ще се съхраняват личните данни

Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в Регламентаправни рамки. След изтичането наопределния от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, аковече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договормежду двете страни.

Предоставянетона личнитеданни при възникване на договорни отношения между нас и потребителя, тяхната обработка и съхранение, както и произтичащите от Регламента права са определени в настоящата Декларация за поверителност.

Изясняваме, че предоставянето на лични данни може да бъде частично изисквано от закона (например данъчното законодателство) или може да бъде врезултат на възниклнали договорни отношения.  При необходимост от сключване на  договор,потребителя трябва да предостави своите лични данни за тази цел, които ще бъдат обработени от нас по ред, установен от Регламента.Отказа на предоставянена лични данни може да доведе до невъзможност за сключване на договор, доставка на услуги или стоки от наша страна.

НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И  УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ ВЛИЗА В СИЛА ОТ 25.05.2018

 

 


Лазерна епилация в центрове Борекс | Медико-козметична верига © 2012-2018

Всички права запазени! Копирането на информация е забранено!


Facebook Twitter Google Plus

Изработка и SEO оптимизация от #TAG Web Studio Ltd.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Main Menu

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 

Нашия сайт използва бисквитки. С посещението му, Вие се съгласявате с Политика за Защита на личните данни и употребата на бисквитки Вижте повече